Zelfwerkzaamheid en contributie

Zelfwerkzaamheid
We zijn een vereniging die draait vóór en dóór de leden. Daarom wordt ‘zelfwerkzaamheid’ van je verwacht. Ieder lid van 16 jaar of ouder wordt geacht zich tenminste zes uur per jaar voor de vereniging in te zetten. Je kunt zelf je voorkeur voor bepaalde activiteiten opgeven. Denk dan aan commissiewerk, jaarlijkse opknapbeurten, of het geven van instructie. 70-plussers zijn vrijgesteld, maar je bent van harte welkom! Je kunt ook je zelfwerkzaamheid afkopen, zie hierna bij overige kosten.

Contributie 2018

Soort lidmaatschap Contributie per jaar KNRB bijdrage Totaal per jaar
Seniorlid (>24 jaar) €233,10 €36,90 €270,--
Junionlid (16-23 jaar) €193,10 €36,90 €230,--
Jeugdlid ( €149,62 €20,38 €170,--

 Overige kosten

Toeslag indien geen automatische incasso 5,--
Entreegeld (alle leden; inclusief Jasonshirt) €25,--
Afkoop zelfwerkzaamheid 100,--
Sleutelkaart terrein/clubkamer (borg) €10,--
Huur kluisje 5,--
Borg kluisjes-sleutel 5,--
Instructie introductiecursus 50,-- of €100,--
Instructie Introductiecursus 50+ 50,--