Clubblad Jason Baken

Onze vereniging heeft samen met de Zeil- en Motorboot Vereniging en de Kanovereniging een prachtig vormgegeven clubblad, waarin naast verhalen over evenementen en wedstrijden van de watersport ook mooie artikelen staan tal van andere onderwerpen.
Het Baken verschijnt 4 maal per jaar. Kopij kan worden ingezonden via eitcader.[antispam].@jasonroeien.nl. De inleverdeadline staat vermeld op pagina 3 van het Baken. Met het al dan plaatsen van een artikel speel altijd mee of voldoende stof geboden wordt voor de diverse lezers van àlle verenigingen van Jason.

Klik hier voor de meest recente clubbladen van de R&ZV Jason.

 
jasonbaken